Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/383
Title: Дослідження систем управління апаратними, мережними та програмними конфігураціями кластерів серверів
Authors: Абрамов, Д. О.
Keywords: Комп`ютерна система
комп`ютерна мережа
апаратне забезпечення
програмне забезпечення
сервер
кластер
система управління конфігураціями
дослідження
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУ
Citation: Абрамов, Д. О. Дослідження систем управління апаратними, мережними та програмними конфігураціями кластерів серверів : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. О. Абрамов ; науковий керівник доц., к.т.н. Веселовська Г. В. – Херсон : ХНТУ, 2020. – 106 с.
Abstract: У результаті виконання кваліфікаційної роботи магістра було досліджено сучасні системи управління конфігураціями з метою пошуку резервів підвищення ефективності керування IT інфраструктурами на їхній основі. У роботі проаналізовано існуючі системи управління конфігураціями, виділено критерії для дослідження найкращого рішення серед систем управління конфігураціями та знайдено вибір оптимального варіанту серед систем управління конфігураціями з урахуванням критеріальних показників. Запропоновано комплексний підхід до використання систем управління конфігураціями для різних апаратних і програмних платформ. У результаті досліджень, отримано вибір найкращого рішення серед систем управління конфігураціями з урахуванням критеріальних показників.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/383
Appears in Collections:Спеціальність 123 Комп’ютерна інженеріяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.