Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/388
Title: Дослідження інтелектуалізованих технологій комп`ютерного навчання
Authors: Анан`єв, Д. О.
Keywords: Комп`ютерна система
комп`ютерна мережа
комп`ютерне навчання
штучний інтелект
інтелектуалізована технологія
дослідження
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУ
Citation: Анан`єв, Д. О. Дослідження інтелектуалізованих технологій комп`ютерного навчання : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. О. Анан`єв ; науковий керівник доц., к.т.н. Веселовська Г. В. – Херсон : ХНТУ, 2020. – 90 с.
Abstract: В результаті виконання кваліфікаційної роботи магістра було досліджено сучасний стан і проаналізовано проблемні аспекти інтелектуалізованих технологій комп’ютерного навчання, опрацьовано підходи до вирішення поставлених проблем. Здіснений аналіз предметної галузі інтелектуалізованих технологій комп’ютерного навчання, зокрема: виконане дослідження місця та ролі інтелектуалізованих технологій у перебігу зародження й еволюції комп`ютерного навчання; проведений аналіз особливостей понятійно-термінологічної бази та стандартизації, актуальних для проектування систем комп`ютерного навчання й інтелектуалізованих технологій його здійснення; виконаний аналіз специфіки завдання дослідження та створення інтелектуалізованих технологій комп’ютерного навчання в рамках загальної задачі вирішення ключових проблем розвитку наукового-технічного прогресу. Проведений аналіз методів створення класифікаційних систем для традиційних та інтелектуалізованих технологій комп'ютерного навчання, в тому числі: проведений аналіз концепцій класифікації; виконане дослідження класифікаційних ознак. Виконане дослідження й оптимізаційне моделювання інтелектуалізованих технологій комп`ютерного навчання на засадах методології генетичних алгоритмів штучного інтелекту.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/388
Appears in Collections:Спеціальність 123 Комп’ютерна інженеріяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.