Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/511
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСидорук, М. В.-
dc.contributor.authorСидорук, М. В.-
dc.contributor.authorSydoruk, M. V.-
dc.contributor.authorГригорова, А. А.-
dc.contributor.authorГригорова, А. А.-
dc.contributor.authorHryhorova, A. A.-
dc.date.accessioned2021-04-20T19:19:02Z-
dc.date.available2021-04-20T19:19:02Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСидорук, М. В. Системний підхід до проектування інформаційної системи управління підприємством / М. В. Сидорук, А. А. Григорова // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2017. – № 1 (60). – С.171-175.uk_UA
dc.identifier.issn2078-4481-
dc.identifier.urihttp://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/511-
dc.description.abstractУкраїнська мова У даній роботі в рамках системного підходу розглядається опис корпоративного підприємства як складної системи. Результатом структурного, функціонального і інформаційного опису корпоративного підприємства є повне уявлення про механізм його функціонування і може бути використано для подальшої комплексної автоматизації процесів збору та обробки інформації. Автоматизована інформаційна система покликана забезпечити повноту інформації та її уявлення в зручному вигляді для керівників підприємства при прийнятті рішень. Російська мова В данной работе в рамках системного подхода рассматривается описание корпоративного предприятия как сложной системы. Результатом структурного, функционального и информационного описания корпоративного предприятия является полное представление о механизме его функционирования и может быть использовано для дальнейшей комплексной автоматизации процессов сбора и обработки информации. Автоматизированная информационная система призвана обеспечить полноту информации и ее представление в удобном виде для руководителей предприятия при принятии решений. Англійська мова In this work, through a systemic approach is considered the description of the corporate enterprise as a complex system. The result of the structural, functional and informational description of the corporate enterprise is a complete understanding of the mechanism of its operation, and can be used to further automate the complex processes of data collection and processing. The automated information system designed to ensure completeness of the information and its representation in a convenient form for the enterprise managers in decision-making.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherХНТУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesУДК 334.732;-
dc.subjectавтоматизована інформаційна системаuk_UA
dc.subjectкорпоративне підприємствоuk_UA
dc.subjectсистемний підхідuk_UA
dc.subjectавтоматизированная информационная системаuk_UA
dc.subjectкорпоративное предприятиеuk_UA
dc.subjectсистемный подходuk_UA
dc.subjectautomated information systemuk_UA
dc.subjectcorporate enterpriseuk_UA
dc.subjecta systematic approachuk_UA
dc.titleСистемний підхід до проектування інформаційної системи управління підприємствомuk_UA
dc.title.alternativeСистемный подход к проектированию информационной системы управления предприятиемuk_UA
dc.title.alternativeA systematic approach to the design of information system of enterprise managementuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.