Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/519
Назва: The concepts improving in control methods of complex computerized information systems and technologies for the training based on the features research in the intellectual capital factor
Інші назви: Концепції, що вдосконалюють методи управління складними комп'ютеризованими інформаційними системами та технологіями для навчання на основі досліджень особливостей фактору інтелектуального капіталу
Совершенствование концепций в методах управления сложными компьютеризированными информационными системами и технологиями обучения на основе исследования особенностей фактора интеллектуального капитала.
Автори: Khodakov, V. Ye.
Ходаков, В. Є.
Ходаков, В. Е.
Sokolov, A. Ye.
Соколов, А. Є.
Соколов, А. Е.,
Veselovskaya, G. V.
Веселовська, Г. В.
Веселовская, Г. В.
Ключові слова: computerized information systems
information technologies
education
intellectual potential
socio-economic systems
комп’ютеризовані інформаційні системи
інформаційні технології
освіта
інтелектуальний потенціал
соціально-економічні системи
компьютеризированные информационные системы
информационные технологии
образование
интеллектуальный потенциал
социально-экономические системы
Дата публікації: 2019
Видавництво: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С.
Бібліографічний опис: Khodakov, V. Ye. The concepts improving in control methods of complex computerized information systems and technologies for the training based on the features research in the intellectual capital factor / V. Ye. Khodakov, A. Ye. Sokolov, G. V. Veselovskaya // Стратегії, моделі та інформаційні технології в системах управління : колективна моногр. / За заг. ред. Райко Г.О. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С, 2019. – Розділ 1. – С. 5-18.
Серія/номер: УДК 330.111.66:005.8;
Короткий огляд (реферат): Англійська мова A conceptual analysis for the role and place of the intellectual capital in the national wealth is made, carried out in the interconnection with the research on the influence of factors caused by the intellectual potential on the education system. As a result for the analysis in the characteristics of the intellectual capital factor, as a logical consequence and catalyst of educational processes, the concepts of further relevant research and development in the field of the control methods improving for complex computerized information systems and technologies of teaching are formed. The practical value of the work results is the possibility of the further formalizing for the formed concepts and putting them into the functioning practice for the management systems on the sustainable development of the intellectual potential in the field of complex computerized information systems and technologies for training. Українська мова Проведено концептуальний аналіз ролі та місця інтелектуального капіталу в національному багатстві, проведений у взаємозв'язку з дослідженням впливу факторів, спричинених інтелектуальним потенціалом, на систему освіти. В результаті аналізу характеристик фактору інтелектуального капіталу, як логічного наслідку та каталізатора освітніх процесів, концепції подальших відповідних досліджень та розробок у галузі удосконалення методів управління для складних комп'ютеризованих інформаційних систем та технологій навчання. Практична цінність результатів роботи полягає у можливості подальшого формалізації для сформованих концепцій та введення їх у функціонуючу практику для систем управління сталого розвитку інтелектуального потенціалу в галузі складних комп'ютеризованих інформаційних систем та технологій для навчання. Російська мова Проведен концептуальный анализ роли и места интеллектуального капитала в национальном богатстве во взаимосвязи с исследованием влияния факторов, обусловленных интеллектуальным потенциалом, на систему образования. В результате для анализа характеристик фактора интеллектуального капитала, как логического следствия и катализатора образовательных процессов, разработаны концепции дальнейших актуальных исследований и разработок в области совершенствования методов управления для сложных компьютеризированных информационных систем и технологий обучения. Практическая ценность результатов работы заключается в возможности дальнейшей формализации сформированных концепций и внедрения их в практику функционирования систем управления устойчивым развитием интеллектуального потенциала в области сложных компьютеризированных информационных систем и технологий обучения.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/519
ISBN: 978-617-7573-35-6
Розташовується у зібраннях:Монографії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Khodakov V. Ye. The concepts improving in control methods of complex computerized information systems ....PDF631.42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.