Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/295
Назва: Аналіз альтернативних методів визначення йодного числа нерафінованих рослинних олій
Інші назви: Анализ альтернативных методов определения йодного числа в нерафинированных растительных маслах
Analysis of alternative methods for determining the iodine content of unrefined vegetable oils
Автори: Куник, О.М.
Куник, А.Н.
Kunik, A.N.
Сарібєкова, Д. Г.
Ключові слова: нерафінована рослинна олія
йодне число
нерафинированное растительное масло
йодное число
unrefined vegetable oil
iodine value
Дата публікації: 2019
Видавництво: Національний університет харчових технологій
Бібліографічний опис: Куник, О. М. Аналіз альтернативних методів визначення йодного числа нерафінованих рослинних олій / О. М. Куник, Д. Г. Сарібєкова : Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV міжнар. наук.- практ. конф, 20 – 21 листопада 2019, м. Київ.– К. : Національний університет харчових технологій, 2019. – С. 184 – 185.
Серія/номер: УДК 665.3;
Короткий огляд (реферат): Йодне число – важливий показник для визначення виду харчового жиру, його здатності до висихання, розрахунку потрібної кількості водню для його гідрогенізації. Йодне число виражається у кількості грамів йоду, яка може приєднатися за ненасиченими зв’язками до досліджуваного зразка масою 100 г. У науковій літературі описана достатня кількість методів визначення йодного числа: Війса, Гауса, Гюбля, Кауфмана, Маргошеса. Визначено, що розрахункові методи (за коефіцієнтом заломлення та за жирокислотним складом) мають більш корелюючі результати ніж метод титрування Маргошеса, тому можуть бути рекомендованими у якості альтернативних. Значне підвищення йодного числа олії обліпихи при перших двох методах визначення можна пояснити інтенсивністю кольору зразка (понад 100 за йодною шкалою). Йодное число – важный показатель для определения вида пищевого жира, его способности к высыханию, расчета нужного количества водорода для его гидрогенизации. Йодное число выражается в количестве граммов йода, которое может присоединиться по ненасыщенными связями к исследуемому образцу массой 100 г. В научной литературе описана достаточное количество методов определения йодного числа: Вийса, Гаусса, Гюбля, Кауфмана, Маргошеса. Определено, что расчетные методы (по коэффициенту преломления и по жирокислотному составу) имеют более коррелирующие результаты чем метод титрования Маргошеса, поэтому могут быть рекомендованы в качестве альтернативных. Значительное повышение йодного числа масла облепихи при первых двух методах определения можно объяснить интенсивностью цвета образца (более 100 по йодной шкале). Iodine number is an important indicator for determining the type of dietary fat, its ability to dry, calculating the required amount of hydrogen for its hydrogenation. The iodine number is expressed in the number of grams of iodine that can join the unsaturated bonds to the test sample weighing 100 g. The scientific literature describes a sufficient number of methods for determining the iodine number: Weiss, Gauss, Gubble, Kaufman, Margoshes. It is determined that the calculation methods (refractive index and fatty acid composition) have more correlated results than the Margoshes titration method, so they can be recommended as alternatives. A significant increase in the iodine value of sea buckthorn oil in the first two methods of determination can be explained by the color intensity of the sample (more than 100 on the iodine scale).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/295
ISBN: 978-966-612-232-5
Розташовується у зібраннях:Матеріали конференційУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.