Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/349
Title: Використання методів глибинного навчання для розв’язання задач класифікації молекулярних даних консолідованого ресурсу онкологічних хворих
Authors: Шкарупа, Є. М.
Keywords: класифікація
методи глибинного навчання
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУ
Citation: Шкарупа, Є. М. Використання методів глибинного навчання для розв’язання задач класифікації молекулярних даних консолідованого ресурсу онкологічних хворих : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Є. М. Шкарупа ; наук керівник проф., д.т.н. Литвиненко В. І.– Херсон : ХНТУ, 2020.
Abstract: В даній дипломній роботі вібдувається дослідження методів глибинного навчання шляхом класифікації даних онкологічних хворих. В якості набору даних для класифікації використовувались дані пацієнтів дитячої дослідницької лікарні Св. Джуда, хворих на гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) у дітей. Класифікація була виконана двома програмними засобами для роботи з глибинним навчанням - програмними пакетами «Keras» та «H2O» на мові програмування «R». Отримані в результаті досліджень дані використовувались для оцінки роботи кожного з програмних пакетів з ціллю надання порівняльної характеристики кожному з пакетів та вибору найбільш зручного і функціонального програмного продукту для роботи з задачами глибинного навчання.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/349
Appears in Collections:Спеціальність 122 Комп’ютерні наукиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.