Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/521
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСоколов, А. Є.-
dc.contributor.authorСоколов, А. Е.-
dc.contributor.authorSokolov, A. Ye.-
dc.contributor.authorСоколова, О. В.-
dc.contributor.authorСоколова, О. В.-
dc.contributor.authorSokolova, O. V.-
dc.date.accessioned2021-04-26T19:08:24Z-
dc.date.available2021-04-26T19:08:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationСоколов, А. Є. Кореляційно-регресійна модель оцінки впливу природно-кліматичних факторів на освіту і рівень розвитку соціально-економічної системи / А. Є. Соколов, О. В. Соколова // Стратегії, моделі та інформаційні технології в системах управління : колективна моногр. / За заг. ред. Райко Г. О. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. – Розділ 9. – С. 92-102.uk_UA
dc.identifier.isbnISBN 978-617-7573-35-6-
dc.identifier.urihttp://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/521-
dc.description.abstractУкраїнська мова Побудовані двохфакторні і трьохфакторні моделі залежності ВВП від рівня розвитку людського капіталу, індексу сприйняття корупції і глобального індексу інновацій мають високий рівень адекватності і забезпечують прийнятну погрішність оцінки ВВП. Побудовані моделі показують вирішальну роль освіти в розвитку людського капіталу (разом з інноваційною активністю) у формуванні ВВП країн. Російська мова Построенные двухфакторные и трехфакторные модели зависимости ВВП от уровня развития человеческого капитала, индекса восприятия коррупции, глобального индекса инноваций имеют высокий уровень адекватности и обеспечивают приемлемую погрешность оценки ВВП. Построенные модели показывают решающую роль образования в развитии человеческого капитала (вместе с инновационной активностью) в формировании ВВП стран. Англійська мова The constructed two-factor and three-factor models of the dependence of GDP on the level of human capital development, the corruption perception index and the global innovation index have a high level of adequacy and provide an acceptable error in estimating GDP. The constructed models show the crucial role of education in the development of human capital (along with innovation activity) in the formation of GDP.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherКнижкове видавництво ФОП Вишемирський В. С.uk_UA
dc.relation.ispartofseriesУДК 330.111.66:005.8;-
dc.subjectсоціально-економічні системиuk_UA
dc.subjectприродно-кліматичні чинникиuk_UA
dc.subjectкореляційно-регресійний аналізuk_UA
dc.subjectрегресійна модельuk_UA
dc.subjectлюдський капіталuk_UA
dc.subjectсоциально-экономические системыuk_UA
dc.subjectприродно-климатические факторыuk_UA
dc.subjectкорреляционно-регрессионный анализuk_UA
dc.subjectрегрессионная модельuk_UA
dc.subjectчеловеческий капиталuk_UA
dc.subjectsocio-economic systemsuk_UA
dc.subjectnatural and climatic factorsuk_UA
dc.subjectcorrelation-regression analysisuk_UA
dc.subjectregression modeluk_UA
dc.subjecthuman capitaluk_UA
dc.titleКореляційно-регресійна модель оцінки впливу природно-кліматичних факторів на освіту і рівень розвитку соціально-економічної системи.uk_UA
dc.title.alternativeКорреляционно-регрессионная модель оценки влияния природно-климатических факторов на образование и уровень развития социально-экономической системыuk_UA
dc.title.alternativeCorrelation-regression model for assessing the impact of natural and climatic factors on education and the level of development of the socio-economic system.uk_UA
dc.typeBook chapteruk_UA
Appears in Collections:МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.